Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

A cooperación galega durante o período 2006-09: balance sobre a execución do I Plan Director

Período de execuciónDo 2010
Universidades participantes
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Localización
Localidade: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
País: España
Descrición

Publicación en Cadernos do IESI, Ano 1 - nº 1 (2010): 19-32.

Sector
Educación para o desenvolvemento: Difusión de Boas Prácticas no sector (9982002)
Tipoloxía CUD
5. Acción de Difusión, Sensibilización ou Mobilización
Tipo de Acción: Publicacións
Participantes