Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Accións preparatorias para o fortalecemento da capacidade investigadora e innovadora no ámbito do acceso personalizado a contidos TV na cultura árabe

Descrición

Proxecto de desenvolvemento dun concepto de televisión intelixente especialmente adaptado ás peculiaridades da cultura árabe.Las presentes accións preparatorias van destinidas á definición dunha acción de fortalecemento institucional e científico no ámbito do consumo personalizado de TV na cultura árabe.

Sector
Educación para o desenvolvemento: Fortalecemento da capacidade técnica (9982003)
Tipoloxía CUD
1. Acción de Formación
Tipo: Teórica: Titulación de grao (oficial)
Clasificación Xeral Básica da Actividade: con contidos específicos sobre cooperación ao desenvolvemento
Tipo de Obrigatoriedade: troncal
Tipo de impartición: presencial
Rama Científica onde se inscribe: Humanidades