Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Análise e deseño de destinos turísticos periféricos de Costa Rica: Puntarenas e Pacífico Sur

Universidades participantes
Universidade de Vigo
Sector
Educación para o desenvolvemento: Difusión de Boas Prácticas no sector (9982002)
Tipoloxía CUD
2. Acción de Investigación
Tipo de Actividade: Proxectos de investigación
Clasificación xeral básica das actividades de investigación: sobre aspectos relacionados coa realidade de países receptores de axuda
Rama Científica onde se inscribe: Multidisciplinar
Participantes