Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Consolidación e estruturación. Rede de Inmigración, Educación e Sociedade, RIES

Período de execuciónDo 2014 ao 2016
Universidades participantes
Universidade de Santiago de Compostela
Localización
Localidade: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
País: España
Descrición

Rede de Investigación RIES (Rede de Inmigración, Educación e Sociedade) está conformada por sete grupos de investigación da USC, UVIGO e UDC. Todos eles traballan sobre educación e fluxos migratorios, formación laboral, pedagoxía intercultural, as TIC na educación e na formación, procesos de adquisición de segundas linguas ou avaliación de programas.

Sector
Educación para o desenvolvemento: Creación de redes expertas. Coordinación interna, creación dunha rede de expertas (9982004)
Tipoloxía CUD
3. Acción de Cooperación Interuniversitaria ou Fortalecemento Institucional
Tipo de Acción: Formación/xestión de redes de universidades
Observacións

Está financiada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional

Palabras chave
EpD, Inmigración
Participantes