Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Deseño de estratexias que incrementen a durabilidade do patrimonio inmoble de Veracruz

Descrición

Inspección e avaliación do grao de deterioración dos materiais que conforman as principais edificacións do Centro Histórico e Portuario de Veracruz e o deseño das medidas correctoras necesarias para protexelos.

Sector
Educación para o desenvolvemento: Procesos de planificación (9982001)
Tipoloxía CUD
2. Acción de Investigación
Tipo de Actividade: Teses doctorais
Clasificación xeral básica das actividades de investigación: sobre aspectos relacionados coa realidade de países receptores de axuda
Rama Científica onde se inscribe: Multidisciplinar