Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Erro: Non hai traducións para a entidade
Flecha

Diagnóstico e estratexias para a promoción dun desenvolvemento socioeconómico equitativo da costa antioqueña con énfasis nos seus recursos marinos e costeiros

Período de execuciónDo 6/2011 ao 12/2011
Localización
Provincia: Antioquia
País: Colombia
Descrición

CETMAR, socio da agrupación estratéxica de I+D do Campus do Mar, apoiado pola AECID desenvolve este proxecto, denominado ERICA para fortalecer as políticas, a capacidade de intervención, a especialización e os servizos que brindan as entidades de Antioquia (Colombia), mediante o intercambio de coñecementos que contribúan a alcanzar maiores níveis de equidade neste departamento.

Sector
Educación para o desenvolvemento: Procesos de planificación (9982001)
Tipoloxía CUD
Observacións

O resultado deste proxecto foi a elaboración dunha proposta de desenvolvemento socioeconómico incluinte da costa antioqueña, que sirva de guía ás autoridades locais, rexionais e nacionais e outros actores chave para a planificación estratéxica da rexión de Urabá. Partindo dunha diagnose sobre a situación pesqueira e mariña do Golfo de Urabá pertencente á costa Antioqueña, identificouse unha proposta de liñas estratéxicas para o desenvolvement dos seus recursos costeiros e mariños.

Palabras chave
Pesca, Colombia, Recursos Costeros, Desarrollo Económico