Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

ECU3-ACT: Ecuador, desenvolvemento intelixente. Coñecemento en acción para a xestión territorial integrada.

Período de execuciónDo 2016 ao 2017
Universidades participantes
Universidade de Santiago de Compostela
Localización
País: Ecuador
Sector
Cooperación en Terreno: Educación post-secundaria (114)
Tipoloxía CUD
4. Proxecto sobre o terreo
Tipo de Acción: Asistencia técnica e actividades de consultoría para axentes públicos
Financiación
ActorTipoAporte
Xunta de Galicia DXREeUEAdministración Pública Española80 000 €
Total80 000 €
Palabras chave
Ecuador
Participantes