Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Equidade e innovación na educación

Universidades participantes
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Localización
Localidade: A Coruña, Cantabria, Oviedo, Santiago de Compostela e Vigo
País: España
Descrición
Programa de Doctorado en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de A Coruña; la Universidad de Cantabria; la Universidad de Oviedo; la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo, Coordinado pola Universidade de Vigo.
Sector
Educación para o desenvolvemento: Fortalecemento da capacidade técnica (9982003)
Tipoloxía CUD
1. Acción de Formación
Tipo: Teórica: Titulación de doutorado (oficial)
Clasificación Xeral Básica da Actividade: con contidos amplos vencellados ao desenvolvemento
Tipo de Obrigatoriedade: troncal
Tipo de impartición: presencial
Rama Científica onde se inscribe: Ciencias sociais e xurídicas
Observacións

Formar aos mellores profesionais e investigadores no eido da Equidade e da Innovación, xerando unha investigación de calidade e de impacto socio-educativo que se constitúa en referencia nacional e internacional. O programa servirá para culminar o período de formación investigadora de docentes, futuros académicos e profesores universitarios, facilitando súa concurrencia a distintas ofertas de traballo cunha cualificación específica e relevante na sociedade e na eduación actual. O programa será demandado polo alumnado que queira obter as competencias e habilidades propias da actividade investigadora no ámbito dos estudios de Educación dende a perspectiva da Equidade. A meta profesional será un traballo dende a perspectiva da equidade en centros educativos co distintos niveles educativos.

 

Palabras chave
Educación, Doutorado, Innovación
Participantes