Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Estudos dos sistemas culturais galego, luso, brasileiro e africanos de lingua portuguesa

Período de execuciónDo 2014 ao 2016
Universidades participantes
Universidade de Santiago de Compostela
Localización
Localidade: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
País: España
Descrición

Proxecto de consolidación e estruturación do Grupo de Investigación "Estudos dos sistemas culturais galego, luso, brasileiro e africanos de lingua portuguesa, GALABRA".

Sector
Educación para o desenvolvemento: Creación de redes expertas. Coordinación interna, creación dunha rede de expertas (9982004)
Tipoloxía CUD
3. Acción de Cooperación Interuniversitaria ou Fortalecemento Institucional
Tipo de Acción: Formación/xestión de redes de universidades
Palabras chave
EpD, Cultura, Linguas
Participantes