Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Interculturalidade, xénero e dereitos humanos: dilemas sobre a cultura subsahariana

Período de execuciónDo 2014
Universidades participantes
Universidade de Santiago de Compostela
Localización
Localidade: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
País: España
Descrición

Editorial: Axac

Colección: Anthropologica (Axac)

Sector
Educación para o desenvolvemento: Difusión de Boas Prácticas no sector (9982002)
Tipoloxía CUD
5. Acción de Difusión, Sensibilización ou Mobilización
Tipo de Acción: Publicacións
Palabras chave
Publicación, Interculturalidade, Igualdade de Xénero, Dereitos Humanos, África Subsahariana
Participantes