Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Erro: Non hai traducións para a entidade
Flecha

Memorando de Entendemento entre a Organización do Sector Pesqueiro e Acuícola do Istmo Centroamericano e o Campus de Excelencia Internacional “Campus do Mar”

Período de execución2012
Localización
País: Nicaragua, Belice, Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá y Rép. Dominicana
Descrición

Marco legal para impulsar a creación de mecanismos de cooperación entre o Campus do Mar e OSPESCA, dirixidas a fortalecer o desenvolvemento académico, científico, docente e de investigación do Istmo centroamericano no ámbito da pesca, a acuicultura a maricultura e maila súa comercialización, de xeito que repercuta positivamente no desenvolvemento sectorial e das persoas que dependen do mesmo.

Sector
Cooperación en Terreno: Pesca (313)
Tipoloxía CUD
Observacións

Áreas de colaboración:

  • Reforzo investigación mariña e marítima en tódolos seus ámbitos de actuación
  • Reforzo da oferta e calidade da formación académica, en base ás liñeas de investigación identificadas
  • Apoio á implementación de iniciativas de desenvolvemento productivo