Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

TFG: Aprendizaxe e servizo para protexer o medio ambiente: plásticos e microplásticos

Universidades participantes
Universidade da Coruña
Descrición

I Premio na Modalidade de traballos de Fin de Grao da primeira Convocatoria de Premios Sustentabilidade UDC aos traballos de Fin de Grao e Fin de Mestrado para o alumno Pablo Marcos Pacheco polo seu traballo “Aprendizaxe e Servizo para protexer o Medio Ambiente: Plásticos e microplásticos”, do Grao en Química da Facultade de Ciencias.

Sector
Educación para o desenvolvemento: Difusión de Boas Prácticas no sector (9982002)
Tipoloxía CUD
2. Acción de Investigación
Tipo de Actividade: Tesinas doutros cursos e traballos de investigación.
Clasificación xeral básica das actividades de investigación: sobre aspectos conceptuais do desenvolvemento e o impacto de problemas globais (estudos de desenvolvemento)
Rama Científica onde se inscribe: Ciencias experimentais
Participantes