Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Xénero e mercado de traballo, estudo comparativo entre España e Túnez. AECI

Período de execución2008
Universidades participantes
Universidade de Santiago de Compostela
Localización
Localidade: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
País: España
Sector
Cooperación en Terreno: Outras accións multisectoriais (430)
Tipoloxía CUD
4. Proxecto sobre o terreo
Tipo de Acción: Programas e Proxectos de desenvolvemento
Palabras chave
Igualdade, Xénero, Túnez
Participantes