Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Curso de Aprendizaxe Servizo

Período de execuciónDo 23/9/2014 ao 23/9/2014 (12 horas lectivas)
Universidades participantes
Universidade da Coruña
Localización
Localidade: A Coruña
Provincia: A Coruña
País: España
Descrición

Curso realizado dentro do Marco da RGCUD, para favorecer a imprementación da metodoloxía de Aprendizaxe e Servizo nas universidades do SUG.

Nº Beneficiarios
Homes: 21
Mulleres: 15
Sector
Educación para o desenvolvemento: Fortalecemento da capacidade técnica (9982003)
Tipoloxía CUD
1. Acción de Formación
Tipo: Teórica: Seminario
Clasificación Xeral Básica da Actividade: con contidos vencellados estreitamente á cooperación ao desenvolvemento
Tipo de Obrigatoriedade: outros
Tipo de impartición: presencial
Rama Científica onde se inscribe: Multidisciplinar
Financiación
ActorTipoAporte
Xunta de Galicia. DXREeUEAdministración Pública Española3 500 €
Total3 500 €
Evaluación
Tipo evaluación: Interna
Data evaluación: 01/10/2014
Observacións

- Profesora: Roser Battle. Pedagoga e emprendedora social 

- Profesor: Javier Agrafojo Fernández. Coordinador do Servizo de Participación e Integración Universitaria. USC

- Profesor: Alexandre Sotelino Losada. Departamento: Teoría da Educación, Historia da Educación e Pedagoxía Social. USC

Obxetivos:

- Contribuir ao coñecemento da Aprendizaxe-Servizo como metedoloxía innovadora na educación en xeral e no desenvolvemento do currículo universitario en particular.
- Analizar as potencialidades pedagóxicas da ApS no EEES.
- Explorar as posibilidades da aprendizaxe-servizo como canle de desenvolvemento cognitivo, afectivo e ético dos estudantes de ensino universitario.
- Deseñar un proxecto de ApS adaptado ás diferentes ensinanzas

Palabras chave
EpD, Aprendizaje, Aprendizaxe, Servicio, Servizo
Participantes