Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Proxecto de difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transversais a través da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa

Período de execuciónDo 2014 ao 2015
Universidades participantes
Universidade da Coruña
Localización
Localidade: A Coruña
Provincia: A Coruña
País: España
Descrición

Este proxecto xorde coma continuidade daquelas propostas que tiveron maior impacto e coma resultado da constatación por parte de ASF, a través do traballo levado a cabo anteriormente, das carencias formativas e da sensibilización no eido da habitabilidade e o hábitat, tanto a nivel local como internacional, se poden detectar na comunidade educativa da contorna de A Coruña e no contexto galego en xeral.

Nº Beneficiarios
Homes: 315
Mulleres: 415
Sector
Educación para o desenvolvemento: Difusión de Boas Prácticas no sector (9982002)
Tipoloxía CUD
5. Acción de Difusión, Sensibilización ou Mobilización
Tipo de Acción: Eventos de formación e difusión fóra da estrutura académica
Financiación
ActorTipoAporte
Xunta de Galicia. DXREeUEAdministración Pública Española29 986 €
Arquitectura sen FronteirasONGD Española16 020 €
Universidade da CoruñaUniversidade Española5 605 €
Total51 611 €
Palabras chave
hábitat, Arquitectos sin fronteras, derecho al hábitat, dereito ao hábitat
Participantes