Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Proxecto de difusión do dereito ao hábitat a través da sensibilización e a educación formal na comunidade educativa 2013-2014

Período de execuciónDo 2013 ao 2014
Universidades participantes
Universidade da Coruña
Localización
Localidade: A Coruña
Provincia: A Coruña
País: España
Descrición

O proxecto xurde como resultado da constatación por parte de Arquitectos sen Fronteiras, a través do traballo levado a cabo durante os últimos 18 anos, das carencias formativas e de sensibilización que no eido da habitabilidade, tanto a nivel local como internacional, se poden detectar na comunidade educativa da Coruña. 

Nº Beneficiarios
Homes: 420
Mulleres: 510
Sector
Educación para o desenvolvemento: Difusión de Boas Prácticas no sector (9982002)
Tipoloxía CUD
5. Acción de Difusión, Sensibilización ou Mobilización
Tipo de Acción: Eventos de formación e difusión fóra da estrutura académica
Financiación
ActorTipoAporte
Xunta de Galicia. DXREeUEAdministración Pública Española29 555 €
Arquitectura sen FronteirasONGD Española20 460 €
Universidade da CoruñaUniversidade Española20 533 €
Outras privadasOutra5 600 €
Total76 148 €
Observacións

O obxectivo é sensibilizar e formar sobre o Dereito ao Hábitat na ensinanza secundaria e universitaria de Galicia, a través da visibilización da diversidade de realidades e problemáticas en torno aos dereitos humanos, a vivenda, a cidade e o mesmo hábitat en xeral, tanto no contexto local como internacional, así como mediante a introdución na UDC de contidos técnicos e sociais que, a través de múltiples actividades académicas, que doten de ferramentas básicas aos futuros profesionais do hábitat para facer fronte ás diferentes problemáticas dende un enfoque social e de dereitos.

Palabras chave
hábitat, Arquitectos sin fronteras
Participantes