Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Consolidación e estruturación. Rede Europa América Latina de Comunicación e Desenvolvemento, REAL_CODE

Período de execuciónDo 2014 ao 2016
Universidades participantes
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Localización
Localidade: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
País: España
Descrición

REAL_CODE nace con tres grandes obxectivos: 1) Ampliar o marco teórico na relación transdiciplinar entre a comunicación e o desenvolvemento. 2) Fomentar o debate e a mobilidade entre grupos europeos e latinoamericanos na consolidación dun ámbito de estudo común. 3) Facilitar a transferencia de coñecemento entre a sociedade e o ámbito académico, nun camiño horizontal e de ida e volta.

Sector
Educación para o desenvolvemento: Creación de redes expertas. Coordinación interna, creación dunha rede de expertas (9982004)
Tipoloxía CUD
3. Acción de Cooperación Interuniversitaria ou Fortalecemento Institucional
Tipo de Acción: Formación/xestión de redes de universidades
Observacións

Rede conformada por 24 grupos de investigación de Europa e América Latina.

Máis info: http://www.real-code.org/ 

Palabras chave
Red, Comunicación
Participantes