Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Efetos e políticas do cambio climático: implicacións despois de 2012

Período de execuciónDo 2010 ao 2012
Universidades participantes
Universidade de Santiago de Compostela
Localización
Localidade: Santiago de Compostela
Sector
Educación para o desenvolvemento: Difusión de Boas Prácticas no sector (9982002)
Tipoloxía CUD
2. Acción de Investigación
Tipo de Actividade: Proxectos de investigación
Clasificación xeral básica das actividades de investigación: sobre aspectos conceptuais do desenvolvemento e o impacto de problemas globais (estudos de desenvolvemento)
Rama Científica onde se inscribe: Ciencias sociais e xurídicas
Palabras chave
Medioambiente
Participantes