Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

Flecha

Mestrado universitario en migracións internacionais: investigación, políticas migratorias e mediación intercultural

Período de execuciónDo 2008 ao 2015 (1800 horas lectivas)
Universidades participantes
Universidade da Coruña
Localización
Localidade: A Coruña
Provincia: A Coruña
País: España
Descrición

O mestrado mantén unha dobre vocación; formar investigadores especialistas no campo das migraciones, e desenvolver as competencias necesarias para o desempeño de tarefas profesionais asociadas ao campo das migraciones: mediadores culturais en Concellos, Centros Escolares, Ong´s e xestores de proxectos vinculados ás migraciones. O mestrado consta de 60 creditos.

Sector
Educación para o desenvolvemento: Fortalecemento da capacidade técnica (9982003)
Tipoloxía CUD
1. Acción de Formación
Tipo: Teórica: Titulación de mestrado (oficial)
Clasificación Xeral Básica da Actividade: con contidos amplos vencellados ao desenvolvemento
Tipo de Obrigatoriedade: troncal
Tipo de impartición: presencial
Rama Científica onde se inscribe: Ciencias sociais e xurídicas
Palabras chave
Interculturalidade, Inmigración, Mestrado
Participantes