Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

titulo

Melchor Fernández Fernández

Colectivo:
PDI
Universidade:
Universidade de Santiago de Compostela
Departamento:
Fundamentos da Análise Económica
Facultade:
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais