Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

titulo

Santiago López Piñeiro

Colectivo:
PDI
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Construcións Arquitectónicas
Facultade:
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica