Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

titulo

Xosé Luis Pastoriza Rozas

Colectivo:
PDI
Universidade:
Universidade de Santiago de Compostela
Facultade:
Facultade de Filosofía
Grupos actuais