Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

titulo

Cristina López Bravo

Colectivo:
PDI
Universidade:
Universidade de Vigo
Facultade:
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Grupos actuais