Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

titulo

Jerónimo Puertas Agudo

Colectivo:
PDI
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Tecnoloxía da Construción
Facultade:
Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos, Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas
Grupos actuais