Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Contacto

                                         

Servizo de Participación e Integración Universitaria

Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social

Casa Jimena e Elisa Fernández de la Vega

Rúa das Casas Reais, 8 - 1º

15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

Telf: + 34 881 812 859

sepiu.santiago@usc.es

 

 

 

 

Oficina de Cooperación e Voluntariado

Vicerreitoría de Relaciós Internacionais e Cooperación

Facultade de Socioloxía 

Campús de Elviña

15071 A Coruña

Telf: + 34 881 013677

ocv@udc.es

 

                                                                     

Área de Responsabilidade Social e Cooperación 

Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación                                                       

Edificio Miralles- Campus de Vigo

36310

Telf: + 34 986 130261

direc.rsco@uvigo.es