Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Convocatoria realización "Estudo sobre a creación dunha área de coñecemento en Estudos de Desenvolvemento"

logo_reedes.jpg
Institución:
REEDES

A Rede Española de Estudos de Desenvolvemento (REEDES) contempla nos seus estatutos a creación en España dunha área de coñecemento de Estudos do Desenvolvemento como unha das actividades previstas para a consecución dos seus fins.
A tal efecto, lánzase a convocatoria dun estudo sobre a creación dunha área de coñecemento sobre os Estudos de Desenvolvemento, de acordo aos termos de referencia publicados na súa web.

Se poden presentar tanto membros individuais —sexa unha soa persoa ou un equipo de investigación— como por entidades membros de REEDES que estean ao corrente do pago das cotas. Polo tanto, como a RGCUD é socia desta Rede, tanto o PDI como os grupos de investigación das universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo poden enviar as súas propostas.

Termos de Referencia

Prazo de presentación: 8 de febrero de 2016