Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Subvencións para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación

logo.png
Publicada 28 de xuño
Institución:
Xunta de Galicia

No DOG nº 121, do 28 de xuño de 2021 publícase a Orde do 17 de xuño de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR803D).

O obxecto da orde é establecer o marco normativo que regula a concesión de subvencións da Xunta de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, en materia de cooperación para o desenvolvemento, para os seguintes tipos de proxectos:

• Proxectos de cooperación no exterior executados polas organizacións non gobernamentais de cooperación para o desenvolvemento (ONGD), ou as agrupacións que elas lideren.

• Proxectos de cooperación no exterior executados polos outros axentes de cooperación recoñecidos pola Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia (universidades, empresas, sindicatos, comunidades galegas, etc), así como as agrupacións lideradas por calquera deles.

A convocatoria de axudas para proxectos de cooperación no exterior vén publicándose dende o ano 1995. Ten carácter bianual (2021-2022) e será financiada cun importe total de 5.000.000,00 €, o que representa un incremento dun 6% respecto á dotación das convocatorias do ano 2020, conforme á seguinte distribución:

  • Proxectos no exterior de ONGD: 4.300.000 € (1.720.000,00 € no 2021 e 2.580.000,00 € no 2022).
  • Proxectos no exterior doutros axentes: 700.000 € (280.000 € no 2021 e 420.000 € no 2022).

Acceso á convocatoria aquí.