Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

IX Convocatoria de Proxectos de Coñecemento da Cooperación (PCC)

pcc.jpg
Do 20 de febreiro ao 18 de marzo de 2020
Público:
PAS e PDI

Os proxectos de coñecemento da cooperación ao desenvolvemento (PCC) son unha iniciativa que a OCV convoca por primeira vez no ano académico 2011-2012 co obxectivo de que o persoal de investigación (PDI) e o persoal de administración e servizos (PAS) da Universidade da Coruña poidan coñecer as realidades dos países do Sur mediante a colaboración nun proxecto de Cooperación Internacional ou de Educación para o desenvolvemento, a través dalgunha ONGD.

As estadías nos países do sur son dunha a catro semanas, nas que a persoa adxudicataria da bolsa ten a oportunidade de formarse e colaborar no eido da cooperación a través da experiencia de coñecer e participar nun proxecto en terreo en execución coas copartes das ONGD.

O proxecto a realizar estará directamente relacionado co posto que a persoa solicitante desempeñe na UDC.

A OCV financia a viaxe completa até a localidade onde ten lugar o proxecto (ida e volta) e o seguro.

Acceso á convocatoria.