Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

V CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE COÑECEMENTO DA COOPERACIÓN 2016

Ábrese a convocatoria PCC para este ano 2016

Os Proxectos de Coñecemento da Cooperación (PCC) son unha iniciativa en que o Persoal de Administración e Servizos e o Persoal Docente e Investigador da Universidade da Coruña teñen a posibilidade de se desprazar a un país en vías de desenvolvemento para realizar unha estadía de cooperación para coñecer as realidades dos países do Sur mediante a colaboración nun proxecto de Cooperación Internacional ou de Educación para o desenvolvemento e que poidan aportar os seus coñecementos profesionais a cada proxecto en particular.

convocatoria_PCC_16.pdf

AnexosPCC_2016.doc