Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

X Proxectos de Coñecemento da Realidade 2016

Ábrese a convocatoria PCR para este ano 2016

Os Proxectos de Coñecemento da Realidade (PCR) son unha iniciativa en que o alumnado da Universidade da Coruña ten a posibilidade de se desprazar a un país en vías de desenvolvemento para realizar unha estadía de cooperación e que o traballo que desenvolva sexa validado con proxectos fin de carreira, prácticas de materias ou traballos obrigatorios de fin de carreira.

Convocatoria_PCR_16.pdf

Anexos_PCR2016.doc

Anexos_PCR2016.odt