Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Convocatorias internas


Arquivo

Ata o 21 de marzo, o PDI e o PAS da universidade poderá presentar as súas candidaturas para participar nun proxecto de cooperación xunto aos distintos axentes da cooperación ao desenvolvemento en países do sur ...
Ata o 22 de marzo, o alumnado da UDC poderá presentar as candidaturas para obter unha bolsa PCR para estadías de cooperación en países do sur global para realizar traballos e/ou investigación en materia de ...
A VI Convocatoria de Accións de EpD, Sensibilización e Participación Social financiará con ata 1.500 € aquelas iniciativas innovadoras que presenten estudantes, PDI ou PAS, ata finais de outubro de 2019.  

V Convocatoria de EpD, Sensibilización e Participación Social

23 de marzo de 2018
Público:
PDI, PAS, estudantes
Esta convocatoria de Educación para o Desenvolvemento, Sensibilización e Participación social, nace co obxectivo de apoiar aquelas actividades desenvolvidas pola comunidade universitaria cuxo fin sexa darlle pulo na universidade aos ...
A convocatoria PCC (Proxectos de Coñecemento da Cooperación) é unha iniciativa que a OCV convoca  co obxectivo de que o Persoal Docente e Investigador e o Persoal de Administración e Servizos (PDI e PAS) da Universidade ...
A convocatoria PCR (Proxectos de Coñecemento da Realidade) lévase a cabo todo os anos co obxectivo de que o alumnado da Universidade da Coruña poidan coñecer as realidades dos países do sur mediante a ...
A convocatoria PCC (Proxectos de Coñecemento da Cooperación) é unha iniciativa que a OCV convoca por primeira vez no ano académico 2011-2012 co obxectivo de que o Persoal Docente e Investigador e o Persoal de ...
A convocatoria PCR (Proxectos de Coñecemento da Realidade) lévase a cabo todo os anos co obxectivo de que o alumnado da Universidade da Coruña poidan coñecer as realidades dos países do sur mediante a ...
Os Proxectos de Coñecemento da Realidade (PCR) son unha iniciativa na que o alumnado da Universidade de Santiago de Compostela ten a posibilidade de se desprazar a un país do Sur para realizar unha estadía de cooperación ...
Ábrese a convocatoria PCC para este ano 2016
Ábrese a convocatoria PCR para este ano 2016
udc_logo.png
Co obxectivo de apoiar aquelas actividades desenvolvidas pola comunidade universitaria cuxo fin sexa darlle pulo aos valores de cidadanía global na Universidade, que impulse un novo modelo humano comprometido activamente na consecución dun ...
03_simbolo_logo_cor.png

IX CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE COÑECEMENTO DA REALIDADE 2015

27 de Marzo 2015
Universidade:
UDC
Público:
Estudantado
Os Proxectos de Coñecemento da Realidade (PCR) son unha iniciativa en que o alumnado da Universidade da Coruña ten a posibilidade de se desprazar a un país en vías de desenvolvemento para realizar unha estadía de ...
03_simbolo_logo_cor.png
Os Proxectos de Coñecemento da Cooperación (PCC) son unha iniciativa en que o Persoal de Administración e Servizos e o Persoal Docente e Investigador da Universidade da Coruña teñen a posibilidade de se desprazar a un ...
1 2