Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Convocatorias internas

premios.jpg
OBXECTO: O recoñecemento dos traballos de fin de grao e mestrado oficial realizados polo alumnado da Universidade de Vigo que se distingan por ser especialmente relevantes en temáticas relacionadas coa Axenda 2030, a cooperación ...
bolsas.jpg
OBXECTO: Facilitar ás persoas refuxiadas a realización de estudos  universitarios , preferentemente oficiais, que permitan a súa integración no noso país. CONTÍA:  A contía individual ...
concurso videos ods.jpg

Convocatoria concurso vídeos " Móvete polos ODS"

Ata o 30 de setembro
Público:
Estudantes
A Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD), convoca o I Concurso de vídeos "MÓVETE POLOS ODS" co obxectivo de dar a coñecer os Obxectivos de Desenvolvemento sostible (ODS) de ...

Arquivo

r_imvec_206.jpg_2086347273.jpg

VIII Convocatoria de accións de EpD, Sensibilización e Participación Social

Ata o 30 de outubro de 2020
Público:
Estudantes, PAS e PDI
Esta Convocatoria de Educación para o Desenvolvemento, Sensibilización e Participación social promovida pola Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) da Universidade da Coruña, xurdiu co obxectivo de apoiar aquelas ...
A Univesidade da Coruña, a través da súa Oficina de Cooperación e Voluntariado, convoca I Premio UDC a TFM e TFG en cooperación ao desenvolvemento. A dita convocatoria estará aberta ata o 8 de novembro, e ...
epd.jpg

VII Convocatoria de Accións de EpD, Sensibilización e Participación Social

Do 24 de febreiro ata o 31 de outubro de 2020
Público:
Estudantes, PDI e PAS
A Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) da Universidade da Coruña (UDC) publica esta nova convocatoria de accións de educación para o desenvolvemento, sensibilización e participación social co obxectivo de ...
pcc.jpg

IX Convocatoria de Proxectos de Coñecemento da Cooperación (PCC)

Do 20 de febreiro ao 18 de marzo de 2020
Público:
PAS e PDI
Os proxectos de coñecemento da cooperación ao desenvolvemento (PCC) son unha iniciativa que a OCV convoca por primeira vez no ano académico 2011-2012 co obxectivo de que o persoal de investigación (PDI) e o persoal de ...
pcr.jpeg

XIV Convocatoria dos Proxectos de Coñecemento da Realidade (PCR)

Do 20 de febreiro ao 18 de marzo de 2020
Público:
Estudantes
A Universidade da Coruña, a través da súa Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) abre a convocatoria de Proxectos de Coñecemento da Realidade (PCR) para este ano 2020.  Os proxectos de coñecemento da ...
Ata o 22 de marzo, o alumnado da UDC poderá presentar as candidaturas para obter unha bolsa PCR para estadías de cooperación en países do sur global para realizar traballos e/ou investigación en materia de ...
Ata o 21 de marzo, o PDI e o PAS da universidade poderá presentar as súas candidaturas para participar nun proxecto de cooperación xunto aos distintos axentes da cooperación ao desenvolvemento en países do sur ...
A VI Convocatoria de Accións de EpD, Sensibilización e Participación Social financiará con ata 1.500 € aquelas iniciativas innovadoras que presenten estudantes, PDI ou PAS, ata finais de outubro de 2019.  

V Convocatoria de EpD, Sensibilización e Participación Social

23 de marzo de 2018
Público:
PDI, PAS, estudantes
Esta convocatoria de Educación para o Desenvolvemento, Sensibilización e Participación social, nace co obxectivo de apoiar aquelas actividades desenvolvidas pola comunidade universitaria cuxo fin sexa darlle pulo na universidade aos ...
A convocatoria PCR (Proxectos de Coñecemento da Realidade) lévase a cabo todo os anos co obxectivo de que o alumnado da Universidade da Coruña poidan coñecer as realidades dos países do sur mediante a ...
A convocatoria PCC (Proxectos de Coñecemento da Cooperación) é unha iniciativa que a OCV convoca  co obxectivo de que o Persoal Docente e Investigador e o Persoal de Administración e Servizos (PDI e PAS) da Universidade ...
A convocatoria PCR (Proxectos de Coñecemento da Realidade) lévase a cabo todo os anos co obxectivo de que o alumnado da Universidade da Coruña poidan coñecer as realidades dos países do sur mediante a ...
A convocatoria PCC (Proxectos de Coñecemento da Cooperación) é unha iniciativa que a OCV convoca por primeira vez no ano académico 2011-2012 co obxectivo de que o Persoal Docente e Investigador e o Persoal de ...
Os Proxectos de Coñecemento da Realidade (PCR) son unha iniciativa na que o alumnado da Universidade de Santiago de Compostela ten a posibilidade de se desprazar a un país do Sur para realizar unha estadía de cooperación ...
1 2