Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Curso Básico de Formación en Voluntariado

17 e 18 de novembro

Este curso está especialmente enfocado para aquelas persoas que se inician no eido do voluntariado, tanto local como internacional.

 

TEMA

 

HORAS

 

PERFIL DOCENTE

 

DOCENTE

 

DATA/HORA

 

CONTIDOS.

  1. Dereitos e deberes da persoa voluntaria.

 

2

Diplomado/licenciado con experiencia no ámbito do voluntariado.

 

 

 

 

 

Ricardo Puertas Mosquera

 

 

17 de novembro

9:30 a 11:30

 

Ofrecer unha visión obxectiva dos dereitos e deberes dos voluntarios, asemade sensibilizar sobre os principios éticos para o desenvolvemento da labor voluntaria.

Como marco de referencia teranse en conta as seguintes leis:

  1. “Ley 6/1996 de 15 de enero del voluntariado”.
  2. Lei 28/2011 do 28 de decembro de acción voluntaria de Galicia.

Tamén servirá de axuda na preparación da sesión ter en conta o Plan Galego de Voluntariado 2006-2010.

As sesións serán dinámico – participativas, dando lugar ao debate entre os asistentes o curso. 

  1. Riscos do voluntariado

 

2

Diplomado/Licenciado, preferiblemente con formación especializada en Prevención de Riscos.

 

 

Ricardo Puertas Mosquera

17 de novembro

12:00 a 14:00

 

Facer unha abordaxe integral dos riscos e da súa prevención dun xeito especifico no que atinxe a labor da voluntaria/o.

Terán especial mención os riscos a nivel emocional, que poderán ser traballados de maneira participativa cos alumnos.

Se sensibilizará a nivel xeral sobre os riscos do voluntariado de cara a labor a desenvolver.

  1. Introdución á Cooperación e á Educación ao Desenvolvemento

 

2

 

 

Diplomada/licenciada con experiencia en programas de voluntariado e cooperación ao desenvolvemento

 

Vanessa Míguez Martín

17 de novembro

16:00 a 18:00

 

Introducir dun xeito básico e dinámico o ámbito da cooperación e a educación ao desenvolvemento, promovendo a reflexión crítica sobre os contidos tratados.

 

  1. Voluntariado en cooperación ao desenvolvemento

2

Diplomado/licenciado con experiencia en programas de voluntariado e cooperación ao desenvolvemento.

 

 

Vanessa Míguez Martín

 

17 de novembro

18:30 a 20:30

 

Dar unha visión conceptual e práctica do ámbito do voluntariado na cooperación ao desenvolvemento

  1. As motivacións do voluntariado

 

2

Bacharel / diplomado/licenciado con experiencia en diferentes ámbitos do voluntariado. Con experiencia en OCV.

 

Lucía Pintor Mourazos

18 de novembro

10:00 a 12:00

 

Explorar as motivacións do voluntariado dun xeito dinámico a través de dinámica de grupos.

Facer mención as diferentes motivacións do voluntariado,

  1. Traballo en grupo

 

2

Bacharel/diplomado/licenciado, con experiencia docente en dinámica de grupos, e experiencia no traballo en grupo, sendo preferible experiencia en coordinación de equipos dentro de ONG`S

 

 

Lucía Pintor Mourazos

12 de novembro

12:30 a 14:30

 

Facer unha abordaxe das características do traballo en grupo.

Prover os participantes dos coñecementos e técnicas básicas para o traballo grupal.

Facer unha análise dos aspectos positivos e mellorables que pode ter o traballo en grupo en función da experiencia previa dos participantes neste ámbito.

  1. Asertividade nas relacións de axuda.

 

2

Diplomado/licenciado con experiencia  no campo da comunicación humana.

 

 

José Luis Castro Feijoo

18 de novembro

16:00 a 18:00

 

Introducir dun xeito básico os estilos de comunicación.

De xeito específico, incidir no estilo de comunicación “asertivo” na relación de axuda.

Transmitir  e  ensinar a asertividade dunha forma dinámica e participativa, utilizando técnicas como xogo de roles, etc.

  1. As habilidades sociais

 

2

 

Diplomado/licenciado con experiencia no campo da comunicación humana.

 

 

José Luis Castro Feijóo

18 de novembro

 

18:30 a 20:30

 

Traballar  as habilidades sociais explorando os seus compoñentes.

Traballar comportamentos, pensamentos, que poidan levar a resolver unha situación social de xeito efectivo. 

Ensinar as habilidades sociais dun xeito dinámico, facendo fincapé na participación dos alumnos neste bloque.