Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Curso Básico de Formación en Voluntariado

23-24 de marzo

El Curso Básico de Formación en Voluntariado (16 h), está especialmente dirigido al voluntariado de nueva incorporación en la OCV. Consta de 8 módulos de dos horas cada uno, en el que se tratan las cuestiones esenciales para iniciarse en la participación en esta ámbito, con una metodología de trabajo que incluye dinámicas, vídeos, juegos de roles, etc. También está abierto al voluntariado de otras entidades, estudiantado y público en general.

Gratutíto par el voluntarido en activo y acreditado. 15 € para el resto. Las plazas son limitadas.

El plazo de preinscripción estará abierto hasta el 20 de marzo.

 

TEMA

 

HORAS

 

PERFIL DOCENTE

 

DOCENTE

 

DATA/HORA

 

CONTIDOS.

  1. Introdución á Cooperación e á Educación ao Desenvolvemento. Os ODS.

 

2

 

 

Diplomada/licenciada con experiencia en programas de voluntariado e cooperación ao desenvolvemento

 

Vanessa Míguez Martín

23 de marzo

9.30-11.30

 

Introducir dun xeito básico e dinámico o ámbito da cooperación e a educación ao desenvolvemento, promovendo a reflexión crítica sobre os contidos tratados. A Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible serán tratados transversalmente.

 

  1. Voluntariado en cooperación ao desenvolvemento

2

Diplomado/licenciado con experiencia en programas de voluntariado e cooperación ao desenvolvemento.

 

 

Vanessa Míguez Martín

 

23 de marzo

12.00-14.00

 

Dar unha visión conceptual e práctica do ámbito do voluntariado na cooperación ao desenvolvemento

  1. Dereitos e deberes da persoa voluntaria.

 

2

Diplomado/licenciado con experiencia no ámbito do voluntariado.

 

 

 

 

 

Ricardo Puertas Mosquera

 

 

23 de marzo

16.00-18.00

 

Ofrecer unha visión obxectiva dos dereitos e deberes dos voluntarios, asemade sensibilizar sobre os principios éticos para o desenvolvemento da labor voluntaria.

Como marco de referencia teranse en conta as seguintes leis:

  1. “Ley 6/1996 de 15 de enero del voluntariado”.
  2. Lei 28/2011 do 28 de decembro de acción voluntaria de Galicia.

Tamén servirá de axuda na preparación da sesión ter en conta o Plan Galego de Voluntariado 2006-2010.

As sesións serán dinámico – participativas, dando lugar ao debate entre os asistentes o curso. 

  1. Riscos do voluntariado

 

2

Diplomado/Licenciado, preferiblemente con formación especializada en Prevención de Riscos.

 

 

Ricardo Puertas Mosquera

23 de marzo

18.30-20.30

 

Facer unha abordaxe integral dos riscos e da súa prevención dun xeito especifico no que atinxe a labor da voluntaria/o.

Terán especial mención os riscos a nivel emocional, que poderán ser traballados de maneira participativa cos alumnos.

Se sensibilizará a nivel xeral sobre os riscos do voluntariado de cara a labor a desenvolver.

  1. As motivacións do voluntariado

 

2

Bacharel / diplomado/licenciado con experiencia en diferentes ámbitos do voluntariado. Con experiencia en OCV.

 

Lucía Pintor Mourazos

24 de marzo

10:00 a 12:00

 

Explorar as motivacións do voluntariado dun xeito dinámico a través de dinámica de grupos.

Facer mención as diferentes motivacións do voluntariado,

  1. Traballo en grupo

 

2

Bacharel/diplomado/licenciado, con experiencia docente en dinámica de grupos, e experiencia no traballo en grupo, sendo preferible experiencia en coordinación de equipos dentro de ONG`S

 

 

Lucía Pintor Mourazos

24 de marzo

12:30 a 14:30

 

Facer unha abordaxe das características do traballo en grupo.

Prover os participantes dos coñecementos e técnicas básicas para o traballo grupal.

Facer unha análise dos aspectos positivos e mellorables que pode ter o traballo en grupo en función da experiencia previa dos participantes neste ámbito.

  1. Asertividade nas relacións de axuda.

 

2

Diplomado/licenciado con experiencia  no campo da comunicación humana.

 

 

José Luis Castro Feijoo

24 de marzo

16:00 a 18:00

 

Introducir dun xeito básico os estilos de comunicación.

De xeito específico, incidir no estilo de comunicación “asertivo” na relación de axuda.

Transmitir  e  ensinar a asertividade dunha forma dinámica e participativa, utilizando técnicas como xogo de roles, etc.

  1. As habilidades sociais

 

2

 

Diplomado/licenciado con experiencia no campo da comunicación humana.

 

 

José Luis Castro Feijóo

24 de marzo

 

18:30 a 20:30

 

Traballar  as habilidades sociais explorando os seus compoñentes.

Traballar comportamentos, pensamentos, que poidan levar a resolver unha situación social de xeito efectivo. 

Ensinar as habilidades sociais dun xeito dinámico, facendo fincapé na participación dos alumnos neste bloque.