Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Curso de formación específica para PCR e PCC

22 e 23 de abril
Universidade:
UDC
Público:
Estudantes, PDI e PAS

Este curso de formación específica é obrigatoria para as persoas beneficiarias das convocatorias de PCR e PCC.

Obxectivos

• Coñecer conceptos clave e ferramentas para entender o ámbito do desenvolvemento e a cooperación, nun contexto globalizado como o actual, cunha visión crítica do modelo actual.
• Achegarse ás ferramentas para o deseño e execución de programas e proxectos de cooperación e educación para o desenvolvemento.
• Reflexionar e cuestionar as principais ferramentas e modelos de axuda o desenvolvemento.
• Coñecer boas prácticas para a construción e difusión de mensaxes positivas.