Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Curso de Formación Específica de Posgrao en Cooperación e Educación para o Desenvolvemento

1623840750_fotodifusionposgrao-400x300.jpg
Do 7 de outubro ao 26 de novembro de 2021
Universidade:
UDC
Público:
Estudantes, PDI e PAS

Edición dun posgrao destinado a profesionais, licenciados e estudantes que queiran coñecer o traballo en Cooperación e Educación para o Desenvolvemento.

 • Data de impartición: Do 7 de outubro ao 26 de novembro de 2021.
 • Horario: Xoves e Venres de 16:00h a 20:30h.
 • Número de alumnos: mínimo 5, máximo 30.
 • Créditos: 6 ECTS.
 • Modalidade: Virtual.
 • Preinscrición e matrícula:
  • Data de preinscrición: Do 1 de setembro ao 22 de setembro de 2021.
  • Data de matrícula: Do 23 de setembro ao 27 de setembro de 2021.

Máis información aquí.

Módulo

Contidos

Duración e datas

Profesorado

Módulo I:

Introdución á cooperación ao desenvolvemento

 

 

-As teorías do desenvolvemento e as relacións Norte-Sur.

-Actores e políticas na cooperación internacional ao desenvolvemento.

-Principais instrumentos da cooperación internacional ao desenvolvemento

-A Nova Axenda de Desenvolvemento 2030. Dos ODM aos ODS.

4  h

7 de outubro

16.00-20.30h

 

 

 

 

 

Alejandro Quiñoá

 

Módulo II:

Enfoques transversais (1ª parte)

 

-Medio ambiente e sostibilidade.

 

 

 

 

 

 •  

-Enfoque de Dereitos Humanos en Cooperación ao Desenvolvemento.

 

2 h

8 de outubro

16.00-18.00h

---------------

2 h

8 de outubro

18.30-20.30h

 

Jorge Quindimil López

 

------------------

 

Gabriela Oanta

Módulo II (continuación)

Enfoques transversais (2ª parte)

-Xénero en Desenvolvemento.

-A Igualdade de Xénero na Axenda 2030.

- Interculturalidade en cooperación ao desenvolvemento.

 

4h

14 de outubro

16.00-20.30 h

 

Vanessa Míguez Martín

 

Módulo III:

Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (CUD). Propostas e desafíos

 

-Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (historia, accións, marco normativo)

-Propostas desde a UDC.

 

4 h

15 de outubro

16.00-20.30h

 

 

Plácido Lizancos Mora

Módulo IV:

Introdución á Acción Humanitaria e á Axuda de Emerxencia

 

-Fundamento, marco xurídico e actores.

-Contextos de intervención.

 

4h

21 de  outubro

16.00-20.30h

 

Ofelia García Pérez

Módulo V:

Educación para o desenvolvemento. A construción de cidadanía global

 

 

-A Educación para o desenvolvemento e a Cidadanía Global.

4 h

22 de outubro

16.00-20.30h

 

Alejandra Boni Aristizábal

 

Módulo VI:

Xestión práctica dos proxectos de cooperación internacional ao desenvolvemento

 

- Enfoque para a aplicación práctica do Ciclo de Proxecto e a Metodoloxía do Marco Lóxico.

 

8 h

28 e 29 de outubro

16.00-20.30h

 

 

Manuel Gómez Galán

Módulo VII:

Migracións e Desenvolvemento no contexto da Globalización

 

-Xestión innovadora da inmigración, movilización social e transformación.

-Codesenvolvemento.

8 h

4 e 5 de novembro

16.00-20.30h

 

 

Carlos Gómez Gil

Módulo VIII:

Fontes de financiuamento da cooperación internacional ao desenvolvemento

-Captación de fondos

-Formulación de proxectos europeos (MML)

 

8 h

11 e 12 de novembro

16.00-20.30h

 

 

Javier Vallejo Poza

 

Módulo IX:

O traballo loxístico en cooperación e acción humanitaria

 

8 h

25 e 26 de novembro

16.00-20.30h

 

Cooperativa Humanitaria

 

Seminario sobre o Manual ESFERA de normas humanitarias.

 

4 h

2 decembro

16.00-20.30 h

 

Ofelia García