Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Os obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) dende o enfoque da educación para o desenvolvemento na universidade

19 e 20 Decembro 2016
Universidade:
USC
Público:
PDI

No marco da RGCUD, organízase este curso para PDI da USC (aprobado polo Plan de Formación e Innovación Docente).

OBXECTIVOS

• Mellorar as competencias do PDI para pór en marcha accións de EpD que favorezan o papel activo da institución universitaria na consecución dos ODS.

• Mellorar as competencias do PDI para a incorporación do enfoque da EpD nas súas prácticas docentes.

CONTIDOS

1. Conceptualización da Educación para o Desenvolvemento (EpD).

2. Contextualización da EpD no marco do sistema universitario como axente activo ante a consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

3. Estratexias e ferramentas pedagóxicas para a práctica docente con enfoque de EpD.

4. Marco institucional e colaborativo con axentes locais.

DOCENTES

Ana Cano Ramírez. Directora de Cooperación ao Desenvolvemento e Compromiso Social da Universidade das Palmas de Gran Canaria. Coordinadora do Grupo Universitario de Cooperación “Educación para el Desarrollo”.

Silvana Longueira Matos. Coordinadora do Plan de Desenvolvemento Sostible da USC e profesora no Departamento de Pedagoxía e Didáctica da mesma universidade.

Máis info pinchando aquí