Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Semana Galega da Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento.

semana-galega-cud_1280x720.jpg
09/05/2023

A Rede Galega de Cooperación Universitaria, integrada pola Universidade da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo organiza " A Semana Galega da Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento".

As xornadas terán  presenza nos campus das tres universidades galegas  e poderán seguirse online.

Lugar e datas:

Vigo:

Día 9 de maio XORNADA 1 : ALIANZAS  Sala 1. Edificio Miralles. Campus de Vigo

Santiago de Compostela:

Día 10 de maio XORNADA 2: A Universidade creando conciencia. Campus Sur . USC

A Coruña:

Día 11 de maio  XORNADA 3: As persoas. Campus Elviña. UDC

Persoas destinatarias. Comunidade Universitaria e entidades sociais.

Estas xornadas van dirixidas a docentes, investigadores/as, estudantes, persoal universitario de servizos e administración así como a traballadores/as das entidades sociais e público en xeral que teña un interese especial na cooperación universitaria ao desenvolvemento (CUD).

Acreditación da asistencia

  • Ao profesorado das tres universidades galegas acreditaráselle a asistencia de acordo coa normativa das súas propias universidades (para máis información: santiago@usc.galocvfer@udc.es ou direc.equidade@uvigo.gal).
  • Para o resto da comunidade universitaria e o público xeral, a acreditación de asistencia realizarase de acordo co disposto a continuación (é preciso indicar a modalidade elixida na inscrición):
    • Por asistir ao evento completo obterase unha acreditación por 22 horas de docencia.
    • Para acadar a acreditación de asistencia  é preciso, como mínimo, asistir a unha das xornadas de forma presencial e o seguimento en liña do 80 % das xornadas.
    • Pola asistencia presencial a unha das xornadas completa (Vigo, Santiago de Compostela ou A Coruña), entenderase unha acreditación de asistencia de sete horas de duración.

Obxecto:

Nestas xornadas achegarémonos  ao fenómeno da CUD establecendo un foro de diálogo e reflexión entre os principais actores da cooperación en torno á cooperación universitaria ao desenvolvemento, co obxecto de reforzar o papel das Universidades Públicas como axentes de cooperación e crear sinerxías conxuntas que xeren efecto multiplicador das accións de cooperación no marco da Axenda 2030.

As xornadas articúlanse en torno a relatorios, mesas redondas, paneles de experiencias, presentacións  de pósteres.

Ademais da presentación de relatorios e a celebración de mesas de debate, está prevista a unha sesión de presentación de pósters (Máis información: contacta con direc.equidade@uvigo.es)

 Inscríbete aquí (inscrición xeral para UDC/UVIGO e outras persoas interesadas):

 Formularios | Secretaría Online Universidade de Vigo (uvigo.gal)

Inscríbete aquí se pertences á USC

 https://sec-virtual.usc.es/LoginX/Login.asp

Descarga o programa  (Castelán)

Descarga o programa (Galego)