Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Seminarios para a incorporación da cooperación e a EpD nos TFG e TFM

foto 1 seminarios tfg.jpg
outubro e novembro 2016
Universidade:
UDC
Público:
PDI, Estudantes
A Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña, a través do convenio de colaboración entre as tres universidades galegas e a Xunta de Galicia para a promoción das actividades da RGCUD, está a realizar varios seminarios co alumnado matriculado nos TFG e TFM das diferentes titulacións da UDC para utilizalos como unha ferramenta para a cooperación e a educación para o desenvolvemento. Estes seminarios desenvolveranse nas seguintes datas en Coruña (pendentes as datas de Ferrol)
 
- Día 19 de outubro ás 10:20 h na ETS de CAminos, Canais e Portos 
- Día 19 de outubro ás 18:30 h na E.U. de Fisioterapia.
- Día 21 de outubro ás 10:45 h co alumnado do Máster Universitario de Discapacidade e Dependencia.
- Día 24 de outubro ás 13:30 h na E.U. de Ciencias da Saúde
- Día 25 de outubro ás 9.30 h na Escola Universitaria de Deseño Industrial (Ferrol)
- Día 2 de novembro ás 12:30 h na E.U. de Arquitectura Técnica e ETS Arquitectura. Ás 16.30 na Facultade de Ciencias do Traballo (Ferrol)
- Día 8 de novembro ás 10.00 h na Escola Politécnica Superior de Ferrol.
- Día 14 de decembro ás 12.00 h na Facultade de CC da Educación.