Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Arquivo de formación

final-iv-xornadas-de-aprendizaxe-servizo-na-universidade-da-coruna.png_42581277-1.png_42581277.png
Os días 16 e 17 de xuño celebramos as cuartas xornadas de aprendizaxe e servizo na nosa universidade, que este ano céntranse nas contribucións desta metodoloxía á construcción de cidadanía ...
02_cartaz_ cambio_social.jpeg
O curso, organizado conxuntamente con Asamblea de Cooperación Pola Paz (ACPP) en Galicia, está enfocado a introducir ao alumnado universitario no enfoque de dereitos en cooperación ao desenvolvemento e á promoción da ...
curso basico.jpg

Curso básico de formación en voluntariado

10, 11 e 12 de marzo de 2022
Universidade:
UDC
Público:
Estudantes
Formación inicial básica enfocada ao voluntariado de nova incorporación, que ofrece os coñecementos e ferramentas básicas para desenvolverse no voluntariado de acción social e na cooperación e a ...
cartel difusion 26 abril rgcud con inscricion_page-0001.jpg
Curso organizado no marco das actividades da Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento e destinado á Comunidade Universitaria das tres Universidades  do SUG. Neste curso proporcionaranse pautas de mellora na ...
1623840750_fotodifusionposgrao-400x300.jpg

Curso de Formación Específica de Posgrao en Cooperación e Educación para o Desenvolvemento

Do 7 de outubro ao 26 de novembro de 2021
Universidade:
UDC
Público:
Estudantes, PDI e PAS
Edición dun posgrao destinado a profesionais, licenciados e estudantes que queiran coñecer o traballo en Cooperación e Educación para o Desenvolvemento. Data de impartición: Do 7 de outubro ao 26 de novembro ...
losgos rgcud.jpg
A Rede Galega de Cooperación Universitaria para o Desenvolvemento (RGCUD), oferta este curso dirixido ao PDI e PAS das universidades do SUG directamente relacionados coa Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento. Obxectivos: ...
losgos rgcud.jpg
A Rede Galega de Cooperación Universitaria para o Desenvolvemento (RGCUD), oferta este curso dirixido ao PDI e PAS das universidades do SUG directamente relacionados coa Cooperación Universitaria ao ...
cartel_basico.png_1299073687.png

Curso básico de formación en voluntariado

26 e 27 de marzo
Universidade:
UDC
Público:
Estudantes
A Formación básica en Voluntariado, está especialmente dirixida ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíase ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de acción ...
cartel_basico.png_1299073687.png
A Formación básica en Voluntariado, está especialmente dirixida ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíase ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de acción ...
cartel_basico.png_1299073687.png
A Formación básica en Voluntariado, está especialmente dirixida ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíase ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de acción ...
foto_difusion_posgrao.jpg_1681987830.jpg
Curso de posgrao destinado a profesionais, licenciadas/os e estudantes que queiran coñecer o traballo en cooperación e educación para o desenvolvemento. Organizado pola Oficina de Cooperación e Voluntariado e a ...
foto cartel curso.jpg
O Curso Básico de Formación en Voluntariado, está especialmente dirixido ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíase ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de ...
curso basico octubre coruna.jpg
O Curso Básico de Formación en Voluntariado, está especialmente dirixido ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíases ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de ...
Os días 17 e 18 de xuño levarase a cabo un curso sobre a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable na Escola Galega de Administración Pública. Está orientado ao persoal das administracións autonómica ...
1 2 3 4 5