Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Arquivo de formación

losgos rgcud.jpg
A Rede Galega de Cooperación Universitaria para o Desenvolvemento (RGCUD), oferta este curso dirixido ao PDI e PAS das universidades do SUG directamente relacionados coa Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento. Obxectivos: ...
losgos rgcud.jpg
A Rede Galega de Cooperación Universitaria para o Desenvolvemento (RGCUD), oferta este curso dirixido ao PDI e PAS das universidades do SUG directamente relacionados coa Cooperación Universitaria ao ...
cartel_basico.png_1299073687.png

Curso básico de formación en voluntariado

26 e 27 de marzo
Universidade:
UDC
Público:
Estudantes
A Formación básica en Voluntariado, está especialmente dirixida ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíase ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de acción ...
cartel_basico.png_1299073687.png
A Formación básica en Voluntariado, está especialmente dirixida ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíase ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de acción ...
cartel_basico.png_1299073687.png
A Formación básica en Voluntariado, está especialmente dirixida ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíase ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de acción ...
foto_difusion_posgrao.jpg_1681987830.jpg
Curso de posgrao destinado a profesionais, licenciadas/os e estudantes que queiran coñecer o traballo en cooperación e educación para o desenvolvemento. Organizado pola Oficina de Cooperación e Voluntariado e a ...
foto cartel curso.jpg
O Curso Básico de Formación en Voluntariado, está especialmente dirixido ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíase ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de ...
curso basico octubre coruna.jpg
O Curso Básico de Formación en Voluntariado, está especialmente dirixido ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíases ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de ...
Os días 17 e 18 de xuño levarase a cabo un curso sobre a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable na Escola Galega de Administración Pública. Está orientado ao persoal das administracións autonómica ...
uscdeveran.jpg

Curso de Verán "Axenda 2030"

11, 12, 13 xuño
Universidade:
USC
No marco da "Universidade de Verán 2019" da Universidade de Santiago de Compostela, celebrarase o curso "A Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable e os dereitos humanos: Oportunidades e desafíos para a ...
Curso obrigatorio destinado ao alumnado da UDC que se beneficiará das bolsas denominadas Proxectos de Coñecemento da Realidade (PCR) durante o ano 2019. Data: 27 de abril e 11 de maio de 2019 Dirixido a: Estudantado da UDC ...
curso basico ferrol foto.jpg
O Curso Básico de Formación en Voluntariado, está especialmente dirixido ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíases ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de ...
captura.jpg

Almorzo Xusto "Moda Sostible"

2019
Universidade:
UDC
Con motivo de visibilizar e promover prácticas de consumo máis responsables, este venres 15 de Marzo a Oficina de Cooperación e Voluntariado da UDC organiza unha xornada sobre Moda sostible na Facultade de Humanidades do Campus de ...
foto cartel curso basico febrero coruna.jpg
O Curso Básico de Formación en Voluntariado, está especialmente dirixido ao voluntariado de nova incorporación aos proxectos da OCV. A oferta amplíases ao voluntariado acreditado e en activo doutras entidades de ...
1 2 3 4