Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Novas

banner_cooperacion_con logos.jpg
Os pasados 19 e 20 de novembro celebráronse na Universidade de Vigo as Xornadas "A Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento ante a Axenda 2030". O programa das mesmas estaba estruturado en tres bloques: 1) Delimitando a ...
_24615.png
O IV Congreso Internacional de Estudos do Desenvolvemento é unha iniciativa da Rede Española de Estudios do Desenvolvemento (REEDES) da que a RGCUD forma parte. Será organizado pola Universidad Loyola Andalucía e os seu ...
portada libro postgrado.jpg
A Universidade da Coruña vén de publicar o libro co título "Curso de especialización de posgrao en Cooperación e Educación para o Desenvolvemento", que é  un compendio de distintos materiais ...
vol1.jpg
O director da Área de Responsabilidade Social e Cooperación da Universidade de Vigo, Xosé Mahou, e o concelleiro da Área de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relaciones cos Sindicatos do Concello de Vigo, ...