Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Curso de Especialización de posgrao de Cooperación e Educación ao Desenvolvemento

1531381027_imagen-web.jpg
outubro-novembro 2018

Entre os días 1 ao 20 de setembro, permañecerá aberto o prazo de preinscrición para a 3ª edición do Curso de Especialización de Posgrao de Cooperación e Educación ao Desenvolvemento (60 h)

As aulas darán comenzo o 4 de outubro, e rematarán o 30 de novembro. O lugar de impartición será a Facultade de Dereito do campus de Elviña en Coruña. Toda a información aquí.

PROGRAMA CURSO ESPECIALIZACIÓN DE POSGRADO COOPERACIÓN E EDUCACIÓN AO DESENVOLVEMENTO (3ª edición)

Módulo

Contidos

Duración e datas

Profesorado

Módulo I: Introdución á cooperación ao desenvolvemento

 

 

-As teorías do desenvolvemento e as relacións Norte-Sur.

-Actores e políticas na cooperación internacional ao desenvolvemento.

-Principais instrumentos da cooperación internacional ao desenvolvemento.

-A nova axenda de desenvolvemento 2030. Dos ODM aos ODS.

4  h

4 de outubro

16.00-20.30h

 

 

 

Xosé Luis Pastoriza Rozas

Módulo II:

Enfoques transversais (1ª parte)

 

-Enfoque de dereitos humanos en cooperación ao desenvolvemento.

 

  •  
  • Xénero en Desenvolvemento.

- A Igualdade de Xénero na Axenda 2030.

 

2 h

5 de outubro

16.00-18.00h

2 h

5 de outubro

18.30-20.30h

 

Gabriela Oanta Oanta

 

------------------------

Vanessa Míguez Martín

Módulo II:

Enfoques transversais (2ª parte)

 

-Medio ambiente e sostibilidade

---------------------------------------------

-Interculturalidade na cooperación ao desenvolvemento.

2 h

18 de outubro

16.00-20.30 h

2 h

18 de outubro

18.30-20.30 h

 

Jorge Quindimil López

 

Vanessa Míguez Martín

Módulo III: Educación para o desenvolvemento. A construción de cidadanía global

-Educación para o desenvolvemento.

4 h

19 de outubro

16.00-20.30h

Araceli Serantes Pazos

Módulo IV: Migracións e Desenvolvemento no contexto da Globalización

-Xestión innovadora da inmigración, mobilización social e transformación.

-Codesenvolvemento.

8 h

25 e 26 de outubro

16.00-20.30h

 

Carlos Gómez Gil

Módulo V:

Xestión práctica dos proxectos de cooperación internacional ao desenvolvemento

 

-Taller práctico sobre a Xestión do Ciclo do Proxecto e a Metodoloxía do Marco Lóxico.

 

8 h

8 e 9 de novembro

16.00-20.30h

 

 

Manuel Gómez Galán

Módulo VI:

Fontes de financiaciamento da cooperación internacional ao desenvolvemento

 

-Formulación de proxectos europeos (MML)

8 h

15 e 16 de novembro

16.00-20.30h

 

 

Javier Vallejo Poza

 

Módulo VII:

Introdución á Acción Humanitaria e á Axuda de Emerxencia

 

-Fundamento, marco xurídico e actores.

-Contextos de intervención.

4 h

22 de novembro

16.00-20.30h

 

 

Ofelia García Pérez

Módulo VIII:

Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento. Propostas e desafíos

 

-Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento.

-Propostas dende a UDC.

4 h

23 de novembro

16.00-20.30h

 

 

Plácido Lizancos Mora

Módulo IX:

Proxectos de cooperación ao desenvolvemento. Exemplos prácticos

 

Diferentes ONGD do ámbito galego farán unha presentación do seu traballo no eido da cooperación e a educación ao desenvolvemento.

4 h

29 de novembro

16.00-20.30h

 

ONGD

 “Xornada sobre Obxectivos de Desenvolvemento Sostible”

Incorporación dos ODS no traballo dos axentes da cooperación.

Exemplos de boas prácticas.

 

 

8 h

30 de novembro

10.00-20.30h

ONGD, Universidades, Administracións, Empresas, etc.