Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Refugiados no próprio país: mudar o sistema, nao mudar o clima

exodobuena.png
5 de xuño de 2018

Dentro das actividades complementarias da exposición ÉXODO co-organizada pola Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña, o 5 de xuño ás 18:00 horas haberá unha visita guíada da dita exposición, seguida dunha conferencia ás 19:00 horas conmemorativa do Día Mundial do Medio Ambiente, co título: "Refugiados no próprio país: mudar o sistema, nao mudar o clima" a cargo de Marcos Sorrentino e Simone Portugal (Universidad de Sao Paulo) e Ramón Grosfoguel (Universidad de California)

O día 20 de xuño ás 19 h, haberá outra visita guíada, e ás 20 h unha palestra co título "Rohingya: unha limpeza étnica de manual", a cargo Ari Chas (documentalista).

Dentro das actividades complementarias da exposición ÉXODO, Normal ofrece visitas guiadas de carácter gratuíto co fin de que as persoas interesadas poidan coñecer polo miúdo, de man das comisarias da exposición, todo o que se agocha detrás das historias humanas reflectidas na exposición.