Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

"Universidades e o seu rol transformador na consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS)”

18 de xaneiro de 2018
Obradoiro práctico para os PDI da universidade, que correrá a cargo do profesorado Carlos Mataix e Sara Romero do Centro de Innovación en Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano da Universidade Politécnica de Madrid (itdUPM)

O obradoiro terá unha duración de 4 horas, e celebrarase na facultade de Dereito do campus de Elviña, para un grupo de 30 PDI de diferentes escolas e facultades.

1 - COMPRENSIÓN: Os Obxectivos de Desenvolvemento e a contribución das universidades e os campus
2 - INSPIRACIÓN: Casos de estudo inspiradores: aprendizaxes e tendencias 
3 - ACCIÓN: Metodoloxía colaborativa en formato taller sobre a Universidade da Coruña e os ODS