Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

BD Cooperación

 • Formacion
  Relacións públicas e comunicación solidaria

  Competencias:

  Xestión da comunicación no Terceiro Sector, tanto de Acción Social como de Cooperación ao Desenvolvemento.

  Xestión das relacións públicas e da Comunición das ONGDs.

  Técnicas e novas formas de activismo dos movementos sociais.

  Sensibilización e conciención da sociedade na defensa de causas sociais. Captación de socios e recursos para ONGDs

 • Formacion
  Traballo social e cooperación ao desenvolvemento

  Os complexos retos que van asociados á pobreza global e ao desenvolvemento están cada vez máis presentes nas demandas profesionais das axencias, gobernos, ONG´s e organizacións académicas. Estos retos demandan profesionais do traballo social que poidan integrar un pensamento crítico e práctico dende diversas perspectivas para a búsqueda de solucións significativas e pacíficas.

 • Formacion
  Xestión de Organizacións de benestar social

  Materia destinada a introducir o alumnado na xestión de entidades que realizan a intervención social tanto dende o sistema publico,organizaciones non gubernamentais como empresas socialmente responsables.

 • Formacion
  Avaliación de programas sociais

  Materia que pretende introducir ó alumnado nunha tarefa máis precisa que nunca: establecer a medida en que deben levarse a práctica os programas de intervención social. A este respecto, trataranse de ensinar as competencias e habilidades necesarias para determinar a eficacia, eficiencia e impàcto dos proxectos e programas mediante os que se trata de dar solución as necesidades sociais.

 • Formacion
  Educación intercultural e para a paz

  Asumir e orientarse segundo valores de igualdade e de cidadanía democrática, e capacitar para a prevención e a mediación en casos de violencia nas súas diferentes manifestacións (simbólica, de xénero, laboral, escolar, sexual, étnica...)
  Deseñar, aplicar e avaliar programas e estratexias de intervención socioeducativa no ámbito do desenvolvemento comunitario e cooperación ao desenvolvemento

 • Formacion
  Equidade e innovación na educación
  Programa de Doctorado en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de A Coruña; la Universidad de Cantabria; la Universidad de Oviedo; la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo, Coordinado pola Universidade de Vigo.
 • Formacion
  Accesibilidade, adaptabilidade e personalización en TIC para Educación Superior

  Promoción da xeneralización de uso de Ámbitos Virtuais de Aprendizaxe na Universidade da República do Uruguai como apoio á expansión da educación superior en todo o territorio nacional.

 • Formacion
  Formación profesorado en ensino de linguas

  O obxectivo é fomentar a educación bilingüe (portugués-linguas bantús). As accións enfocadas neste obxectivo son a formación de profesores e dotación de materiais.

 • Formacion
  Accións preparatorias para o fortalecemento da capacidade investigadora e innovadora no ámbito do acceso personalizado a contidos TV na cultura árabe

  Proxecto de desenvolvemento dun concepto de televisión intelixente especialmente adaptado ás peculiaridades da cultura árabe.Las presentes accións preparatorias van destinidas á definición dunha acción de fortalecemento institucional e científico no ámbito do consumo personalizado de TV na cultura árabe.

 • Formacion
  Master Instituto Africano de Ciencias Matemátivas (AIMS)

  AIMS-Cameroon is being launched as part of the AIMS Next Einstein Initiative, a coordinated programme to launch 15 AIMS centres across the continent. This ambitious plan has won support from the Governments of Ghana, Senegal, South Africa, the United Kingdom and Canada, and international companies such as Google, recently winning the Project 10^100 competition, selected as one of 5 winners out of 150000 entries as well as RIM the makers of Blackberry.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25