Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Contacto

                                         

Servizo de Participación e Integración Universitaria

Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social

Casa Jimena e Elisa Fernández de la Vega

Rúa das Casas Reais, 8 - 1º

15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

Telf: + 34 881 812 859

sepiu.santiago@usc.es

 

 

 

 

         Oficina de Cooperación e Voluntariado

Vicerreitoría de Relaciós Internacionais e Cooperación

 

Facultade de Socioloxía 

Campús de Coruña (Elviña)

15071 A Coruña

Tefl: +34 881 011752

ocv@udc.es

 

 

 

 

Centro Cultural Universitario

Campus de Ferrol (Esteiro)

15403 Ferrol

Telf: + 34 881 013677

ocvfer@udc.es

 

                                                                     

 

Área de Equidade e Diversidade 

Vicerreitoría de Benestar, Equidade e Diversidade

Edificio Ernestina Otero- Campus de Vigo

36310

Telf: + 34 986 130261

direc.equidade @uvigo.es