Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Curso básico de formación en voluntariado (Ferrol)

cartel_basico.png_1299073687.png
24 e 25 de febreiro. 4 de marzo de 2023

A Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña ofrece esta formación inicial básica enfocada ao voluntariado de nova incorporación, que ofrece os coñecementos e ferramentas básicas para desenvolverse no voluntariado de acción social e na cooperación e a educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.

O curso está organizado en 9 módulos, e a súa impartición faise dende una metodoloxía de traballo dinámica e participativa.
 

Máis información e inscricións no enlace.

1.Seguridade e saúde no Voluntariado

2.Dereitos e deberes da persoa voluntaria.
3.Riscos do voluntariado.

4.Introdución á cooperación e á EDCG. Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
5.Voluntariado en cooperación aodesenvolvemento.

6.As motivacións do voluntariado.
7.O traballo en grupo.

8.Asertividade nas relacións de axuda.
9.As habilidades sociais.

Programa detallado.