Logo RGCUD

Rede Galega
de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento

Curso de formación específica en cooperación e educación para o desenvolvemento

microsoftteams-image.png
Do 5 de outubro ao 30 de novembro

Edición dun curso de especialización universitaria destinado a profesionais, licenciados/as e estudantes que queiran ccoñecer o traballo en  Cooperación e Educación para o desenvolvemento

  • Datas de impartición: Do 5 de outubro ao 30 de novembro de 2023
  • Horario: Xoves e venres de 16:00h a 20:30h.
  • Número de alumnado: mínimo 5, máximo 30.
  • Créditos: 6 ECTS.
  • Modalidad: Presencial
  • Preinscriión e matrícula:
    • Data de preinscrición: Do 1 desetembro ao 21 de setembro de 2023.
    • Fecha de matrícula: Do 25 de setembro ao 29 de setembro de 2023.

Máis información aquí.

Código Asignatura carácter créditos
  300108 Cooperación Universitaria al Desarrollo. Propuestas y desafíos ob 0.5
  300092 Introducción á cooperación ao desenvolvemeto. Enfoques transversais ob 1.0
  300103 Educación para el desarrollo. La construcción de ciudadanía global ob 0.5
  300104 Gestión práctica de los proyectos y fuentes de financiación de cooperación internacional al desarrollo ob 1.0
  300105 Migraciones y Desarrollo en el contexto de la Globalización ob 1.0
  300106 Introducción a la Acción Humanitaria y a la Ayuda de Emergencia. Esfera ob 1.0
  300107 El trabajo logístico en cooperación y acción humanitaria ob 1.0
  Total créditos = 6,00
  ob = obligatoria op = opcional